Arbetskraftsundersökning 2012, Sysselsättning och arbetslöshet

2012
Sysselsättning och arbetslöshet
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar