Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, oktober

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2018/01 - 2019/01

  År/Månad Förändring Förändring
2018/01 2019/01 2018/01 - 2019/01 2018/01 - 2019/01
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 462 2 498 35 1,4
15-64 2 387 2 426 38 1,6
15-24 232 230 -2 -0,8
25-34 526 536 11 2,1
35-44 577 598 21 3,6
45-54 580 582 1 0,2
55-64 473 480 7 1,5
65-74 75 72 -3 -4,0
Män 15-74 1 268 1 284 15 1,2
15-64 1 226 1 239 13 1,1
15-24 105 105 1 0,8
25-34 295 298 4 1,2
35-44 305 312 8 2,5
45-54 294 292 -1 -0,5
55-64 228 230 2 1,0
65-74 43 45 2 5,1
Kvinnor 15-74 1 194 1 214 20 1,7
15-64 1 162 1 187 25 2,2
15-24 127 124 -3 -2,1
25-34 231 238 7 3,1
35-44 272 285 13 4,9
45-54 287 289 3 0,9
55-64 245 250 5 1,9
65-74 32 27 -5 -16,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Henri Lukkarinen 029 551 3704, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.02.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2019, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2018/01 - 2019/01 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/01/tyti_2019_01_2019-02-26_tau_006_sv.html