Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 18.5.2007

Den preliminära folkmängden i Finland 5 282 012 i slutet av april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 282 012 i slutet av april. Folkmängden i Finland ökade under januari-april med 5 050 personer. Enligt de slutliga uppgifterna var det 950 personer mindre än under motsvarande period året innan. Nettoinvandringen var 3 000 personer och födelseöverskottet 2 050 personer av folkökningen.

Fram till slutet av april år 2007 föddes 19 450 barn, dvs. 150 färre än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 17 400, dvs. 950 personer fler än under januari-april 2006. Under januari-april flyttade 6 550 personer till Finland från utlandet, medan 3 550 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 300 personer och utvandringen med 150 personer.

Fram till slutet av april uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 76 600. Omflyttningarna ökade med 3 000 flyttningar från året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2007

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 19 441 17 395 2 046 76 597 6 574 3 563 3 011 5 057 5 282 012
                   
Januari 5 005 4 382 623 21 159 1 924 1 255 669 1 292 5 278 247
Februari 4 467 4 215 252 17 270 1 446 795 651 903 5 279 150
Mars 5 075 4 802 273 18 285 1 682 775 907 1 180 5 280 330
                   
1. kvartalet 14 547 13 399 1 148 56 714 5 052 2 825 2 227 3 375 5 280 330
                   
April 4 894 3 996 898 19 883 1 522 738 784 1 682 5 282 012

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 2007–05–18

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. april 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2007/04/vamuu_2007_04_2007-05-18_tie_001_sv.html