Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 18.10.2007

Den preliminära folkmängden i Finland 5 294 384 i slutet av september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 294 384 i slutet av september. Folkmängden i Finland ökade under januari–september med 17 450 personer. Folkökningen var 300 personer fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var, att invandringsöverskottet från utlandet var 9 750 personer under januari–september, vilket är 1 700 personer fler än under motsvarande period året innan.

Fram till slutet av september år 2007 föddes 44 650 barn, dvs. 100 färre än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 36 950, dvs. 1 300 personer fler än under januari–september 2006. Under de tre föregående åren var antalet döda lägre än i genomsnitt. Under januari–september flyttade 19 200 personer till Finland från utlandet, medan 9 450 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 1 800 personer och utvandringen med 100 personer.

Fram till slutet av september uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 227 300. Omflyttningarna ökade med 4 850 flyttningar från året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2007

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 44 669 36 973 7 696 227 286 19 205 9 472 9 733 17 429 5 294 384
                   
Januari 5 012 4 387 625 21 159 1 929 1 269 660 1 285 5 278 240
Februari 4 470 4 217 253 17 272 1 449 801 648 901 5 279 141
Mars 5 084 4 829 255 18 301 1 689 806 883 1 138 5 280 279
                   
1. kvartalet 14 566 13 433 1 133 56 732 5 067 2 876 2 191 3 324 5 280 279
                   
April 4 913 4 139 774 20 052 1 607 827 780 1 554 5 281 833
Maj 5 175 3 983 1 192 24 523 2 001 900 1 101 2 293 5 284 126
Juni 4 876 3 874 1 002 30 470 2 295 1 001 1 294 2 296 5 286 422
                   
2. kvartalet 14 964 11 996 2 968 75 045 5 903 2 728 3 175 6 143 5 286 422
                   
Juli 5 045 3 778 1 267 25 753 2 363 1 104 1 259 2 526 5 288 948
Augusti 5 188 3 999 1 189 38 760 3 145 1 629 1 516 2 705 5 291 653
September 4 906 3 767 1 139 30 996 2 727 1 135 1 592 2 731 5 294 384
                   
3. kvartalet 15 139 11 544 3 595 95 509 8 235 3 868 4 367 7 962 5 294 384

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2007/09/vamuu_2007_09_2007-10-18_tie_001_sv.html