Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, oktober

Publicerad: 19.3.2009

Den preliminära folkmängden i Finland 5 328 933 i slutet av februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 328 933 i slutet av februari. Folkmängden i Finland ökade under januari-februari med 2 600 personer. Enligt de preliminära uppgifterna var det 850 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 1 950 personer.

Fram till slutet av februari år 2009 föddes 9 600 barn, dvs. 250 färre än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 8 900, dvs. 500 personer fler än under januari-februari 2008. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-februari 3 950 personer till Finland från utlandet, medan 2 000 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 200 personer och utvandringen med 150 personer.

Fram till slutet av februari uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 33 707. Omflyttningarna minskade med 2 600 flyttningar från året innan enligt områdesindelningen 1.1.2009.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2009

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 9 606 8 915 691 33 707 3 935 2 007 1 928 2 619 5 328 933
                   
Januari 5 039 4 734 305 18 422 2 142 1 135 1 007 1 312 5 327 626
Februari 4 567 4 181 386 15 285 1 793 872 921 1 307 5 328 933

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. februari 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2009/02/vamuu_2009_02_2009-03-19_tie_001_sv.html