Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 20.5.2010

Den preliminära folkmängden i Finland 5 357 671 i slutet av april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 357 671 i slutet av april. Folkmängden i Finland ökade under januari-april med 6 250 personer. Folkökningen var 450 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 3 400 personer.

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Fram till slutet av april år 2010 föddes 20 000 barn, dvs. 100 fler än under januari-april förra året. Antalet döda var 17 150, dvs. 600 personer färre än under januari-april 2009. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-april 6 600 personer till Finland från utlandet, medan 3 250 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 1 650 personer och utvandringen med 500 personer.

Fram till slutet av april uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 68 350. Omflyttningarna ökade med 100 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2010.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (179,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. april 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/04/vamuu_2010_04_2010-05-20_tie_001_sv.html