Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 22.7.2010

Den preliminära folkmängden i Finland 5 362 073 i slutet av juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 362 073 i slutet av juni. Folkmängden i Finland ökade under januari-juni med 10 650 personer. Folkökningen var 550 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 5 750 personer.

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Fram till slutet av juni år 2010 föddes 30 200 barn, dvs. 100 fler än under januari-juni förra året. Antalet döda var 25 300, dvs. 550 personer färre än under januari-juni 2009. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-juni 10 650 personer till Finland från utlandet, medan 4 900 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 1 900 personer och utvandringen med 700 personer.

Fram till slutet av juni uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 118 150. Omflyttningarna ökade med 2 050 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2010.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/06/vamuu_2010_06_2010-07-22_tie_001_sv.html