Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 22.3.2012

Den preliminära folkmängden i Finland 5 403 543 i slutet av februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 403 543 i slutet av februari 2012. Folkmängden i Finland ökade under januari-februari med 2 300 personer, dvs. med 500 personer färre än enligt de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 1 850 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 450 personer.

Folkökningen månadsvis 2010–2012*

Folkökningen månadsvis 2010–2012*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-februari flyttade 3 950 personer till Finland från utlandet, medan 2 150 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 100 fler och antalet utvandringar var lika stort jämfört med året innan. Av invandrarna var 950 och av utvandrarna 1 650 finska medborgare.

Under januari-februari föddes 9 700 barn, dvs. 50 barn fler än under motsvarande period år 2011. Antalet döda var 9 250, dvs. 650 personer fler än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 36 950 i slutet av februari. Detta var 100 flyttningar fler än året innan enligt 2012 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.03.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. februari 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/02/vamuu_2012_02_2012-03-22_tie_001_sv.html