Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, oktober

Publicerad: 16.8.2012

Antalet personer som fyllt 65 år översteg en miljon

Antalet personer som fyllt 65 år passerade enmiljonsgränsen i Finland i juli. Enligt Statistikcentralens preliminära statistik var 1 003 212 personer som fyllt 65 år fast bosatta i Finland i slutet av juli. En klar majoritet, dvs. 579 298, av dem är kvinnor. Antalet personer som fyllt 65 år översteg en fjärdedels miljon år 1944 och en halv miljon år 1975.

Antal personer som fyllt 65 år i Finland 1900–7/2012*

Antal personer som fyllt 65 år i Finland 1900–7/2012*

Figuren ovan visar utvecklingen av antalet personer som fyllt 65 år. Den ökade livslängden har varit den största orsaken till utvecklingen av antalet. Den preliminära statistiken baserar sig på uppgifter i Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem.

Enligt preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 413 901 i slutet av juli 2012. Folkmängden i Finland ökade under januari-juli med 12 650 personer, dvs. med 1 450 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 8 200 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 4 450 personer.

Folkökningen månadsvis 2010–2012*

Folkökningen månadsvis 2010–2012*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-juli flyttade 15 150 personer till Finland från utlandet, medan 7 000 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 350 färre och antalet utvandringar var 550 fler jämfört med året innan. Av invandrarna var 4 500 och av utvandrarna 4 700 finska medborgare.

Under januari-juli föddes 35 050 barn, dvs. 50 fler än under motsvarande period år 2011. Antalet döda var 30 600, dvs. 600 personer fler än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 149 200 i slutet av juli. Detta var 650 flyttningar fler än året innan enligt 2012 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juli 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/07/vamuu_2012_07_2012-08-16_tie_001_sv.html