Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 27.3.2014

Den preliminära folkmängden i Finland 5 453 784 i slutet av februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 453 784 i slutet av februari 2014. Folkmängden i Finland ökade under januari-februari med 2 500 personer, dvs. med 300 personer färre än enligt de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 2 000 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 500 personer.

Folkökningen månadsvis 2012–2014*

Folkökningen månadsvis 2012–2014*

Enligt de preliminära uppgifterna för februari flyttade 4 200 personer till Finland från utlandet, medan 2 200 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 650 och antalet utvandringar var 50 färre jämfört med året innan. Av invandrarna var 1 050 och av utvandrarna 1 550 finska medborgare.

Under januari-februari föddes 9 100 barn, dvs. 200 barn färre än under motsvarande period år 2013. Antalet döda var 8 600, dvs. 500 personer färre än året innan.

Enligt de preliminära uppgifterna uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till 34 600 under perioden januari-februari. Jämfört med januari-februari året innan var det en minskning med 1 350 omflyttningar enligt 2014 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. februari 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/02/vamuu_2014_02_2014-03-27_tie_001_sv.html