Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 21.8.2014

Den preliminära folkmängden i Finland 5 462 939 i slutet av juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 462 939 i slutet av juli 2014. Folkmängden i Finland ökade under januari-juli med 11 670 personer, dvs. med 2 300 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 8 370 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 3 300 personer.

Folkökningen månadsvis 2012–2014*

Folkökningen månadsvis 2012–2014*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-juli flyttade 15 740 personer till Finland från utlandet, medan 7 370 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 1 660 färre och antalet utvandringar var 210 fler jämfört med året innan. Av invandrarna var 4 770 och av utvandrarna 4 750 finska medborgare.

Under januari-juli föddes 33 720 barn, dvs. 520 barn färre än under motsvarande period år 2013. Antalet döda var 30 420, dvs. 60 personer färre än året innan.

Enligt de preliminära uppgifterna uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till 140 170 under perioden januari-juli. Jämfört med januari-juli året innan var det en minskning med 2 260 omflyttningar enligt 2014 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Irma Pitkänen 029 551 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juli 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/07/vamuu_2014_07_2014-08-21_tie_001_sv.html