Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 21.5.2015

Den preliminära folkmängden i Finland 5 474 210 i slutet av april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 474 210 i slutet av april. Folkmängden i Finland ökade under januari-april med 2 460 personer, dvs. med 2 840 personer färre än enligt de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 2 760 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. födelseöverskottet, var negativt, eftersom antalet döda var 300 mer än antalet födda.

Folkökningen månadsvis 2012–2015*

 Folkökningen månadsvis 2012–2015*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-april flyttade 7 010 personer till Finland från utlandet, medan 4 250 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 1 690 färre och antalet utvandringar var 120 färre jämfört med året innan. Av invandrarna var 1 790 och av utvandrarna 2 970 finska medborgare.

Under januari-april föddes 18 000 barn, dvs. 630 barn färre än under motsvarande period år 2014. Antalet döda var 18 300, dvs. 640 personer mer än året innan.

Enligt de preliminära uppgifterna antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 71 390 i slutet av april. Detta var 1 760 flyttningar mer än året innan enligt 2015 års kommunindelning.


Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (195,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. april 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/04/vamuu_2015_04_2015-05-21_tie_001_sv.html