Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2019, 3:e kvartalet

Skuldsaneringar 2018, 1:a kvartalet

2018
1:a kvartalet
Offentliggöranden