Julkaistu: 13.7.2006

Veroaste nousi hieman vuonna 2005

Julkisyhteisöjen keräämien verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli Tilastokeskuksen mukaan 43,9 prosenttia vuonna 2005. Edellisenä vuonna veroaste oli 0,3 prosenttiyksikköä alempi. Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kokonaiskertymä nousi 4,3 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 69,1 miljardia euroa. Nettoveroaste, jossa veroasteesta on vähennetty yksityisen sektorin saamat julkiset tulon- ja pääomansiirrot sekä tukipalkkiot, nousi 0,4 prosenttiyksikköä 21,6 prosenttiin.

Valtion verokertymä nousi edellisestä vuodesta 3,7 prosenttia. Arvonlisäverotulot nousivat vahvistuneen kulutus- ja investointikysynnän myötä 6,0 prosenttia 13,7 miljardiin euroon. Kuntien verotulot kasvoivat valtion verotuloja hieman nopeammin, 4,0 prosenttia. Tuloverojen veroperusteisiin tehtiin vuonna 2005 useita muutoksia, mm. yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä osinkoverotuksessa luovuttiin, ja yhteisöverokantaa ja pääomatulojen verokantaa alennettiin. Kuntien ja valtion yhteenlaskettu tuloverokertymä nousi 3,6 prosenttia.

Pakollisia sosiaaliturvamaksuja kerättiin 5,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Niiden kokonaiskertymä nousi 18,8 miljardiin euroon.

Nyt julkistettavissa tiedoissa vuoden 2005 veroaste on ensimmäistä kertaa kansantalouden tilinpidon uudistettujen aikasarjojen mukainen.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut saajasektoreittain

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005*
milj. euroa
Kaikki yhteensä 53950 56159 62418 62334 64186 64187 66191 69062
Valtio 28488 29577 34310 32928 34667 34824 35966 37290
- tulo- ja varallisuusvero 9752 10036 13973 12098 12676 11806 12319 12749
- arvonlisävero 9700 10137 10869 11118 11680 12455 12949 13720
Kunnat 11767 12193 13484 13807 13773 13538 13778 14328
Sosiaaliturvarahastot 13542 14246 14486 15473 15640 15721 16317 17290
Euroopan unioni 153 142 139 127 106 104 130 154
  suhteutettuna BKT:hen, %
Kaikki yhteensä 46,1 45,8 47,2 44,6 44,6 44,0 43,6 43,9
Valtio 24,3 24,1 25,9 23,5 24,1 23,9 23,7 23,7
- tulo- ja varallisuusvero 8,3 8,2 10,6 8,6 8,8 8,1 8,1 8,1
- arvonlisävero 8,3 8,3 8,2 7,9 8,1 8,5 8,5 8,7
Kunnat 10,0 9,9 10,2 9,9 9,6 9,3 9,1 9,1
Sosiaaliturvarahastot 11,6 11,6 11,0 11,1 10,9 10,8 10,7 11,0
Euroopan unioni 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

* = ennakkotieto.

Lähde: Verot ja veronluonteiset maksut 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Sainio (09) 1734 2686, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 13.7.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vermak/2005/vermak_2005_2006-07-13_tie_001.html