Liitetaulukko 1. Verot sektoreittain ja verolajeittain, 2011–2012 1)

Sektori Verolaji 2011 2012 Muutos, %
S13+S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan unionin toimielimet -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä 82 337 84 834 3,0
-1000 Tuloverot 29 334 29 200 -0,5
-2000 Pakolliset sosiaaliturvamaksut 23 713 25 100 5,8
-4000 Omaisuusverot 2 138 2 365 10,6
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot 26 890 27 910 3,8
-6000 Muut verot 262 259 -1,1
S1311 Valtionhallinto -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä 39 285 40 207 2,3
-1000 Tuloverot 11 386 11 130 -2,2
-4000 Omaisuusverot 939 1 095 16,6
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot 26 887 27 907 3,8
-6000 Muut verot 73 75 2,7
S1313 Paikallishallinto -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä 19 166 19 359 1,0
-1000 Tuloverot 17 948 18 070 0,7
-2000 Pakolliset sosiaaliturvamaksut 17 17 0,0
-4000 Omaisuusverot 1 199 1 270 5,9
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot 2 2 0,0
S1314 Sosiaaliturvarahastot -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä 23 696 25 083 5,9
-2000 Pakolliset sosiaaliturvamaksut 23 696 25 083 5,9
S212 Euroopan unionin toimielimet -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä 190 185 -2,6
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot 1 1 0,0
-6000 Muut verot 189 184 -2,6
1) Ennakkotieto

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Hytönen 09 1734 3484, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 1.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2012, Liitetaulukko 1. Verot sektoreittain ja verolajeittain, 2011–2012 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vermak/2012/vermak_2012_2013-03-01_tau_001_fi.html