Liitetaulukko 1. Verot sektoreittain ja verolajeittain, 2016–2017 (Korjattu 29.3.2018. Korjatut kohdat on merkitty punaisella) 1)

Sektori Verolaji 2016 2017 Muutos, %
S13+S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan unionin toimielimet -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä 95 113 96 930 1,9
-1000 Tuloverot 32 934 34 404 4,5
-2000 Pakolliset sosiaaliturvamaksut 27 628 27 019 -2,2
-4000 Omaisuusverot 3 066 3 459 12,8
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot 31 223 31 813 1,9
-6000 Muut verot 262 235 -10,3
S1311 Valtionhallinto -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä 45 273 46 847 3,6
-1000 Tuloverot 12 670 13 413 5,9
-2000 Pakolliset sosiaaliturvamaksut     .
-4000 Omaisuusverot 1 396 1 685 20,7
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot 31 108 31 688 1,9
-6000 Muut verot 99 61 -38,4
S1313 Paikallishallinto -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä 21 951 22 782 3,8
-1000 Tuloverot 20 264 20 991 3,6
-2000 Pakolliset sosiaaliturvamaksut 15 15 -0,0
-4000 Omaisuusverot 1 670 1 774 6,2
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot 2 2 -0,0
S1314 Sosiaaliturvarahastot -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä 27 613 27 004 -2,2
-2000 Pakolliset sosiaaliturvamaksut 27 613 27 004 -2,2
S212 Euroopan unionin toimielimet -0 Kaikki verot ja maksut yhteensä 276 297 7,6
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot 113 123 8,8
-6000 Muut verot 163 174 6,7
1) Ennakkotieto

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Katariina Pentti 029 551 3003, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 16.3.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2017, Liitetaulukko 1. Verot sektoreittain ja verolajeittain, 2016–2017 (Korjattu 29.3.2018. Korjatut kohdat on merkitty punaisella) 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vermak/2017/vermak_2017_2018-03-16_tau_001_fi.html