Liitetaulukko 1. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2010

Koulutusaste Sukupuoli
Yhteensä Miehet Naiset
  %   %   %
15 vuotta täyttänyt väestö 4 487 599 100,0 2 184 771 100,0 2 302 828 100,0
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 1 482 696 33,0 733 038 33,6 749 658 32,6
Tutkinnon suorittaneita 3 004 903 67,0 1 451 733 66,4 1 553 170 67,4
Keskiaste 1 758 056 39,2 912 105 41,7 845 951 36,7
Korkea-aste 1 246 847 27,8 539 628 24,7 707 219 30,7
Alin korkea-aste 472 283 10,5 183 651 8,4 288 632 12,5
Alempi korkeakouluaste 395 862 8,8 176 959 8,1 218 903 9,5
Ylempi korkeakouluaste 342 598 7,6 157 587 7,2 185 011 8,0
Tutkijakoulutusaste 36 104 0,8 21 431 1,0 14 673 0,6
Lisensiaatintutkinto 9 549 0,2 5 637 0,3 3 912 0,2
Tohtorintutkinto 26 555 0,6 15 794 0,7 10 761 0,4

Lähde: Koulutustilastot 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aila Repo (09) 1734 3271, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 2.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2010, Liitetaulukko 1. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2010/vkour_2010_2011-12-02_tau_001_fi.html