Liitetaulukko 2. Ruotsinkielinen 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2012

Koulutusaste Tutkintoja
Yhteensä Mies Nainen
  %   %   %
15 vuotta täyttänyt väestö 240 213 100,0 119 704 100,0 120 509 100,0
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 76 452 31,8 38 337 32,0 38 115 31,6
Tutkinnon suorittaneita yhteensä 163 761 68,2 81 367 68,0 82 394 68,4
Keskiaste 84 414 35,1 44 464 37,1 39 950 33,2
Alin korkea-aste 26 866 11,2 11 070 9,2 15 796 13,1
Alempi korkeakouluaste 25 970 10,8 12 622 10,5 13 348 11,1
Ylempi korkeakouluaste 24 020 10,0 11 649 9,7 12 371 10,3
Tutkijakoulutusaste 2 491 1,0 1 562 1,3 929 0,8

Lähde: Koulutustilastot 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 4.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2012, Liitetaulukko 2. Ruotsinkielinen 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2012/vkour_2012_2013-12-04_tau_002_fi.html