Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2014

Utbildningsområd Kön Utbildningsnivå
Totalt Mellannivå Högre nivå totalt Lägsta högre nivå Lägre högskolenivå Högre högskolenivå Forskarutbildningsnivå
Totalt Totalt 3 213 533 1 853 693 1 359 840 456 611 467 711 393 861 41 657
Kvinnor 1 662 307 884 756 777 551 279 490 261 834 218 309 17 918
Allmänbildande utbildning Totalt 317 794 317 794 - - - - -
Kvinnor 155 025 155 025 - - - - -
Pedagogisk utb. och lärarutb. Totalt 94 964 2 268 92 696 11 659 37 947 41 099 1 991
Kvinnor 73 776 772 73 004 10 554 28 555 32 564 1 331
Humanistisk utb. och konstutb. Totalt 164 309 40 830 123 479 6 968 42 695 68 836 4 980
Kvinnor 116 239 25 782 90 457 4 416 31 670 51 794 2 577
Utb., handel o samh.vetensk. Totalt 610 528 174 604 435 924 206 153 112 152 110 102 7 517
Kvinnor 410 485 123 713 286 772 147 308 72 864 63 091 3 509
Naturvetenskaplig utbildning Totalt 77 119 17 770 59 349 5 704 8 148 36 966 8 531
Kvinnor 32 173 4 467 27 706 2 370 3 736 18 391 3 209
Teknisk utbildning Totalt 952 560 652 836 299 724 83 740 133 998 74 051 7 935
Kvinnor 152 174 110 929 41 245 6 036 18 846 14 716 1 647
Utb. inom lant- o skogsbruk Totalt 138 520 98 570 39 950 14 718 13 094 10 885 1 253
Kvinnor 47 226 32 766 14 460 3 433 5 106 5 338 583
Utb. inom hälso- o socialv. Totalt 454 822 213 729 241 093 98 949 92 297 40 877 8 970
Kvinnor 402 628 193 813 208 815 91 655 83 192 29 095 4 873
Utb. inom servicebranscher Totalt 392 748 330 768 61 980 27 737 25 091 8 939 213
Kvinnor 267 737 235 394 32 343 13 248 16 771 2 245 79
Annat eller okänt utb.område Totalt 10 169 4 524 5 645 983 2 289 2 106 267
Kvinnor 4 844 2 095 2 749 470 1 094 1 075 110

Källa: Utbildning 2015. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2014, Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2014/vkour_2014_2015-11-05_tau_001_sv.html