Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan, koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2016

Koulutusala Koulutusaste
Yhteensä Toinen aste Erikois-
ammatti-
koulutusaste
Korkea-
aste
yhteensä
Alin korkea-
aste
Alempi korkeakoulu-
aste
Ylempi korkeakoulu-
aste
Tutkija-
koulutus-
aste
Koulutusalat yhteensä Yhteensä 3 287 272 1 852 669 32 199 1 402 404 441 758 500 520 416 084 44 042
Naiset 1 702 742 883 194 14 820 804 728 271 636 281 100 232 607 19 385
Yleissivistävä
koulutus
Yhteensä 311 346 311 346 - - - - - -
Naiset 150 672 150 672 - - - - - -
Kasvatusalat Yhteensä 99 973 1 792 509 97 672 11 049 39 768 44 693 2 162
Naiset 77 970 661 97 77 212 9 996 30 200 35 551 1 465
Humanistiset ja
taidealat
Yhteensä 183 451 57 643 756 125 052 6 570 42 070 71 189 5 223
Naiset 124 134 32 791 380 90 963 4 191 30 810 53 256 2 706
Yhteiskunnalliset
alat
Yhteensä 73 598 497 - 73 101 3 761 14 799 49 491 5 050
Naiset 48 008 376 - 47 632 2 252 9 572 33 086 2 722
Kauppa, hallinto ja
oikeustieteet
Yhteensä 534 864 173 786 13 767 347 311 191 822 87 176 65 610 2 703
Naiset 362 359 123 915 5 114 233 330 138 504 58 938 34 780 1 108
Luonnontieteet Yhteensä 50 513 2 503 44 47 966 - 7 418 32 066 8 482
Naiset 26 402 1 182 22 25 198 - 4 055 17 767 3 376
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) Yhteensä 113 894 36 653 466 76 775 14 638 38 450 21 541 2 146
Naiset 23 121 5 236 71 17 814 5 709 7 435 4 291 379
Tekniikan alat Yhteensä 895 770 620 413 5 182 270 175 76 634 119 117 67 143 7 281
Naiset 146 061 105 461 1 031 39 569 5 635 17 772 14 473 1 689
Maa- ja
metsätalousalat
Yhteensä 136 368 95 448 703 40 217 14 243 13 559 11 071 1 344
Naiset 47 118 31 997 207 14 914 3 407 5 260 5 563 684
Terveys- ja hyvinvointialat Yhteensä 479 614 219 351 2 467 257 796 97 491 108 777 42 286 9 242
Naiset 419 635 194 579 2 261 222 795 90 046 97 271 30 391 5 087
Palvelualat Yhteensä 403 191 331 377 8 305 63 509 25 178 28 405 9 684 242
Naiset 274 821 235 448 5 637 33 736 11 695 19 236 2 710 95
Muut tai
tuntemattomat
koulutusalat
Yhteensä 4 690 1 860 - 2 830 372 981 1 310 167
Naiset 2 441 876 - 1 565 201 551 739 74

Lähde: Koulutustilastot 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 2.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4586. 2016, Liitetaulukko 1. Tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan, koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkour/2016/vkour_2016_2017-11-02_tau_001_fi.html