Huoltotase

  Milj. euroa Muutos, %
Käypiin hintoihin Vuoden 2000   hintoihin Arvo Hinta Volyymi
2003* 2004* 2003* 2004* 2003* 2004* 2003* 2004* 2003* 2004*
Bruttokansantuote markkinahintaan 143 337 149 742 137 647 142 695 2,2 4,5 -0,2 0,8 2,4 3,7
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 43 811 47 189 46 067 48 269 3,4 7,7 0,7 2,8 2,7 4,8
Kokonaistarjonta 187 148 196 931 183 714 190 964 2,5 5,2 0,0 1,2 2,5 3,9
Tavaroiden ja palveluiden vienti 53 207 55 619 59 118 61 183 -1,7 4,5 -3,0 1,0 1,4 3,5
Kulutusmenot 106 057 110 956 98 397 101 214 4,6 4,6 1,1 1,7 3,4 2,9
    Yksityiset kulutusmenot 74 365 77 432 69 501 71 713 4,6 4,1 0,2 0,9 4,4 3,2
    Julkiset kulutusmenot 31 692 33 524 28 896 29 501 4,6 5,8 3,4 3,6 1,2 2,1
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 26 316 27 895 25 547 26 721 -1,0 6,0 0,6 1,3 -1,5 4,6
    Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 22 012 23 596 21 392 22 610 -2,4 7,2 0,6 1,4 -3,0 5,7
    Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 4 304 4 299 4 155 4 111 7,0 -0,1 0,2 1,0 6,8 -1,1
Varastojen muutos 734 1 151 604 1 182 ,, ,, ,, ,, ,, ,,
Kysyntäerät yhteensä 186 314 195 621 183 666 190 300 2,0 5,0 0,0 1,3 2 3,6
    siitä kotimainen kysyntä 133 107 140 002 124 548 129 117 3,6 5,2 1,2 1,5 2,3 3,7
Tilastollinen ero 834 1 310 48 664 .. .. .. .. .. ..

Päivitetty 28.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2004, Huoltotase . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/2004/vtp_2004_2005-02-28_tau_002.html