Nettoluotonanto

  Milj.  euroa   Muutos, milj. euroa
2003* 2004* 2003* 2004*
Koko kansantalous 6 220 6 372 -4 215 152
Yritykset  6 129 6 950 489 821
Asuntoyhteisöt  -120 -36 123 84
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset  -741 -1 041 -1 360 -300
Julkisyhteisöt 3 312 2 786 -2 668 -526
    Valtionhallinto  417 182 -1 594 -235
    Paikallishallinto  -695 -1 051 -428 -356
    Työeläkelaitokset 3 907 3 982 -356 75
    Muut sosiaaliturvarahastot  -317 -327 -290 -10
Kotitaloudet  -1 783 -1 221 115 562
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt  257 244 -80 -13
Sektoreittain jakamaton  -834 -1 310 -834 -476
Ulkomaat  -6 220 -6 372 4 215 -152

Päivitetty 28.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2004, Nettoluotonanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/2004/vtp_2004_2005-02-28_tau_004.html