Huoltotase vuosina 2005* - 2006*

  Milj. euroa Muutos, %
Käypiin hintoihin Viitevuoden 2000 hintoihin Arvo Hinta Volyymi
2005* 2006* 2005* 2006* 2005* 2006* 2005* 2006* 2005* 2006*
Bruttokansantuote markkinahintaan 157 162 167 911 149 923 158 108 3,2 6,8 0,2 1,3 2,9 5,5
Tavaroiden ja palvelujen tuonti 56 953 63 598 56 921 60 010 17,2 11,7 4,5 5,9 12,2
5,4
Kokonaistarjonta 214 115 231 509 206 844 218 118 6,6 8,1 4,5 2,5 5,2 5,4
Tavaroiden ja palvelujen vienti 65 730 74 523 69 018 76 421 8,0 13,4 0,9 2,4 7,1 10,7
Kulutusmenot 116 021 121 162 106 201 108 693 4,1 4,4 0,9 2,0 3,2 2,3
    Yksityiset kulutusmenot 81 212 85 229 76 915 79 184 3,9 5,0 0,1 1,9 3,8 3,0
    Julkiset kulutusmenot 34 809 35 933 29 363 29 639 4,5 3,2 2,7 2,3 1,7 0,9
Kiinteän pääoman  bruttomuodostus 29 780 32 283 28 936 30 408 7,2 8,4 3,4 3,2 3,7 5,1
    Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 25 655 27 912 25 112 26 521 10,1 8,8 3,4 3,0 6,4 5,6
    Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 4 125 4 371 3 846 3 916 -7,6 6,0 3,5 4,1 -10,7 1,8
Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta 2 568 2 524 3 235 3 233 .. .. .. .. .. ..
Kysyntäerät yhteensä 214 099 230 492 207 390 218 755 6,6 7,7 1,2 2,3 5,3 5,3
Tilastollinen ero 16 1 017 .. .. .. .. .. .. .. ..

*Ennakkotieto. Vuoden 2006 tietoja tarkistetaan heinäkuussa 2007. Vuoden 2005 lopulliset tiedot julkistetaan tammikuussa 2008. Aikasarjat vuodesta 1975 lähtien ovat poimittavissa tietokantataulukoista.


Päivitetty 1.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2006, Huoltotase vuosina 2005* - 2006* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/2006/vtp_2006_2007-03-01_tau_002.html