Kansantulo vuosina 2005* - 2006*

  Milj. euroa Osuus, % Muutos, %
2005* 2006* 2005* 2006* 2005* 2006*
Palkat ja palkkiot 1) 61 936 64 681 46,2 45,0 5,0 4,4
Työnantajan sosiaaliturvamaksut 15 593 16 359 11,6 11,4 6,3 4,9
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 36 686 41 955 27,4 29,2 -4,2 14,4
    Yritykset 15 890 19 187 11,9 13,3 -8,8 20,7
    Asuntoyhteisöt -105 -204 -0,1 -0,1 .. ..
    Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 862 1 533 0,6 1,1 .. ..
    Julkisyhteisöt 2 767 3 400 2,1 2,4 7,1 22,9
    Kotitaloudet 16 681 17 433 12,4 12,1 -5,7 4,5
      siitä yrittäjätulo maataloudesta 826 718 0,6 0,5 -9,7 -13,1
      yrittäjätulo metsätaloudesta 1 113 1 174 0,8 0,8 -5,9 5,5
      laskennallinen asuntotulo 3 697 3 566 2,8 2,5 -7,9 -3,5
      muu yrittäjätulo 3 788 4 159 2,8 2,9 4,4 9,8
    Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 591 606 0,4 0,4 -1,7 2,5
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot 2) 19 791 20 782 14,8 14,5 4,0 5,0
Kansantulo 134 006 143 777 100 100,0 2,3 7,3
Kiinteän pääoman kuluminen 23 784 24 864 .. .. 6,6 4,5
Bruttokansantulo 157 790 167 911 .. .. 2,9 6,4
Työsuhdeoptiotulot (milj. euroa) 300 326 .. .. 11,9 8,7
Kansantulo henkeä kohti, euroa 25 549 27 303 .. .. 2,0 6,9
Keskiväkiluku, 1000 henkeä 5 245 5 266 .. .. 0,3 0,4
1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto.
2) Ei sisällä ulkomaille maksettuja tuotannon ja tuonnin veroja eikä ulkomailta saatuja tukipalkkioita.

*Ennakkotieto. Vuoden 2006 tietoja tarkistetaan heinäkuussa 2007. Vuoden 2005 lopulliset tiedot julkistetaan tammikuussa 2008. Aikasarjat vuodesta 1975 lähtien ovat poimittavissa tietokantataulukoista.


Päivitetty 1.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2006, Kansantulo vuosina 2005* - 2006* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/2006/vtp_2006_2007-03-01_tau_003.html