Nettoluotonanto vuosina 2005* - 2006*

  Milj.  euroa  
2005* 2006*
Koko kansantalous 7 974 10 082
Yritykset  6 388 8 507
Asuntoyhteisöt  -16 -106
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset  659 1 194
Julkisyhteisöt 3 994 6 319
    Valtionhallinto  623 1 594
    Paikallishallinto  -1 021 -504
    Sosiaaliturvarahastot 4 392 5 229
      Työeläkelaitokset 4 467 4 942
      Muut sosiaaliturvarahastot  -75 287
Kotitaloudet  -3 612 -5 426
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt  577 611
Sektoreittain jakamaton  -16 -1 017
Ulkomaat  -7 974 -10 082

*Ennakkotieto. Vuoden 2006 tietoja tarkistetaan heinäkuussa 2007. Vuoden 2005 lopulliset tiedot julkistetaan tammikuussa 2008. Aikasarjat vuodesta 1975 lähtien ovat poimittavissa tietokantataulukoista.


Päivitetty 1.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2006, Nettoluotonanto vuosina 2005* - 2006* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/2006/vtp_2006_2007-03-01_tau_004.html