Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuluttajahintaindeksi -tilaston sivuilla.

Laatuselosteet

Viittausohje:

Tilasto: Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ykhi/laa.html