Beskrivning

Institutet för hälsa och välfärd samlar årligen in uppgifter från privata producenter av social service om deras verksamhet och personal. Adresserna till enheterna fås från länsstyrelsernas tillståndsoch anmälningsregister över de privata producenterna av social service.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Privat social service [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ykssp/meta_sv.html