Tabellbilaga 3. Fördelning av miljöaffärsverksamhet på produktion inom miljöskydd och inom förvaltning av naturresurser

Näringsgrens-
indelningen 2008
Miljöskydd Förvaltning av naturresurser
Omsättning (mn €) Exportandel (%) Omsättning (mn €) Exportandel (%)
16-17 Skogsindustri 5 1) 0 1) 208 1) 30 1)
19-22 Kemisk industri 346 13 1) 486 50
24-30,33 Metallindustri 502 1) 40 538 62 1)
08-15,18,23,31,32 Övrig industri 21 29 1) 35 76
(B och C) Industrin totalt 873 29 1 267 53
1) Uppgiften osäker. Värdet av variationskoefficienten överstiger 20.

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri (09) 1734 3228, ymparistoliiketoiminta@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 8.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2010, Tabellbilaga 3. Fördelning av miljöaffärsverksamhet på produktion inom miljöskydd och inom förvaltning av naturresurser . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2010/ylt_2010_2011-12-08_tau_003_sv.html