Liitetaulukko 2. Kaivostoiminnan, teollisuuden ja energia-, vesi- ja jätehuollon ympäristönsuojeluinvestoinnit 2014-2016 muuttujina Toimiala (TOL2008) ja Vuosi

Toimiala (TOL2008) 2014 2015 2016
B Kaivostoiminta ja louhinta 32 33 77
C Teollisuus 122 158 167
16 - 17 Metsäteollisuus 21 37 39
19 - 22 Kemianteollisuus 42 82 68
24 - 30, 33 Metalliteollisuus 44 26 36
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Muu teollisuus 15 13 24
D Energiahuolto 109 100 49
36- 39 Päätoimiset ympäristönsuojelupalvelujen
tuottajat ja vesihuolto
312 346 377
Yhteensä 575 637 670

Lähde: Ympäristönsuojelumenot 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Johanna Pakarinen 029 551 3313, Anna Piirainen 029 551 2733, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 25.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6055. 2016, Liitetaulukko 2. Kaivostoiminnan, teollisuuden ja energia-, vesi- ja jätehuollon ympäristönsuojeluinvestoinnit 2014-2016 muuttujina Toimiala (TOL2008) ja Vuosi . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ympsm/2016/ympsm_2016_2018-10-25_tau_002_fi.html