Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 2. Ulkomaalaiset yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen, -alan (kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2017 1)

Koulutusaste Koulutusala Uudet opiskelijat Opiskelijat Tutkinnon suorittaneet
Yhteensä joista naisia % Yhteensä joista naisia % Yhteensä joista naisia %
Koulutusasteet yhteensä Koulutusalat yhteensä 2 190 1 017 46,4 10 761 4 703 43,7 2 088 892 42,7
Kasvatusalat 166 107 64,5 572 375 65,6 114 74 64,9
Humanistiset ja taidealat 345 226 65,5 1 688 1 032 61,1 234 148 63,2
Yhteiskunnalliset alat 155 96 61,9 897 517 57,6 175 93 53,1
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 270 143 53,0 1 389 718 51,7 278 150 54,0
Luonnontieteet 259 123 47,5 1 268 547 43,1 290 109 37,6
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 356 105 29,5 1 775 428 24,1 374 89 23,8
Tekniikan alat 488 135 27,7 2 210 592 26,8 449 136 30,3
Maa- ja metsätalousalat 49 24 49,0 273 131 48,0 54 28 51,9
Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat 88 53 60,2 593 320 54,0 91 55 60,4
Palvelualat 14 5 35,7 96 43 44,8 29 10 34,5
Alempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 179 91 50,8 673 338 50,2 87 40 46,0
Kasvatusalat 32 18 56,3 64 42 65,6 4 3 75,0
Humanistiset ja taidealat 58 30 51,7 255 158 62,0 31 18 58,1
Yhteiskunnalliset alat 10 9 90,0 37 22 59,5 5 0 0,0
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 25 11 44,0 107 46 43,0 22 14 63,6
Luonnontieteet 16 9 56,3 59 28 47,5 5 2 40,0
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 5 3 60,0 47 11 23,4 8 1 12,5
Tekniikan alat 30 8 26,7 89 20 22,5 10 1 10,0
Maa- ja metsätalousalat 1 1 100,0 3 2 66,7 1 0 0,0
Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat 2 2 100,0 12 9 75,0 1 1 100,0
Ylempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 1 497 710 47,4 6 468 2 857 44,2 1 593 694 43,6
Kasvatusalat 111 76 68,5 369 247 66,9 100 66 66,0
Humanistiset ja taidealat 220 156 70,9 1 002 645 64,4 181 119 65,7
Yhteiskunnalliset alat 104 70 67,3 539 333 61,8 137 81 59,1
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 206 113 54,9 1 006 545 54,2 227 123 54,2
Luonnontieteet 150 79 52,7 601 260 43,3 179 60 33,5
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 292 89 30,5 1 301 311 23,9 321 78 24,3
Tekniikan alat 346 92 26,6 1 338 355 26,5 344 110 32,0
Maa- ja metsätalousalat 35 17 48,6 143 76 53,1 36 22 61,1
Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat 21 14 66,7 104 58 55,8 40 26 65,0
Palvelualat 12 4 33,3 65 27 41,5 28 9 32,1
Lääkärien erikoistumiskoulutus 2) Koulutusalat yhteensä 2 1 50,0 2 1 50,0 0 0 -
Maa- ja metsätalousalat 2 1 50,0 2 1 50,0 0 0 -
Lisensiaatintutkinto Koulutusalat yhteensä 2 2 100,0 15 7 46,7 2 2 100,0
Kasvatusalat 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0 -
Humanistiset ja taidealat 0 0 - 3 1 33,3 0 0 -
Yhteiskunnalliset alat 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0 -
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 0 0 - 1 0 0,0 0 0 -
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 0 0 - 2 1 50,0 1 1 100,0
Tekniikan alat 0 0 - 7 3 42,9 1 1 100,0
Tohtorintutkinto Koulutusalat yhteensä 510 213 41,8 3 603 1 500 41,6 406 156 38,4
Kasvatusalat 22 12 54,5 138 85 61,6 10 5 50,0
Humanistiset ja taidealat 67 40 59,7 428 228 53,3 22 11 50,0
Yhteiskunnalliset alat 40 16 40,0 320 161 50,3 33 12 36,4
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 39 19 48,7 275 127 46,2 29 13 44,8
Luonnontieteet 93 35 37,6 608 259 42,6 106 47 44,3
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 59 13 22,0 425 105 24,7 44 9 20,5
Tekniikan alat 112 35 31,3 776 214 27,6 94 24 25,5
Maa- ja metsätalousalat 11 5 45,5 125 52 41,6 17 6 35,3
Terveys- ja hyvinvointialat, yleiset koulutusohjelmat 65 37 56,9 477 253 53,0 50 28 56,0
Palvelualat 2 1 50,0 31 16 51,6 1 1 100,0
1) Kansalaisuus muu kuin suomi.
2) 1.2.2015 alkaen muiden lääkäreiden kuin eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutusta ei lasketa enää tutkintoon johtavaksi koulutukseksi.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Jalolahti 029 551 3588, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 8.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. 2017, Liitetaulukko 2. Ulkomaalaiset yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet koulutusasteen, -alan (kansallinen koulutusluokitus 2016) ja sukupuolen mukaan 2017 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2017/yop_2017_2018-05-08_tau_002_fi.html