Liitetaulukko 1. Yritysten liikevaihto toimialoittain 2015–2016*

Toimiala Liikevaihto Vuosimuutos
1 000 euroa
2015 2016* %
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 500 666 1 488 043 -0,8
C Teollisuus 124 332 625 121 661 945 -2,1
D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto jäähdytysliiketoiminta 12 422 194 12 913 131 4,0
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito 2 491 448 2 442 430 -2,0
F Rakentaminen 30 269 970 32 694 467 8,0
G Kauppa 114 116 675 115 713 396 1,4
H Kuljetus ja varastointi 22 530 873 22 482 990 -0,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6 138 771 6 383 389 4,0
J Informaatio ja viestintä 19 193 433 19 822 533 3,3
L Kiinteistöalan toiminta 8 140 792 8 866 183 8,9
M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta 13 810 413 14 373 751 4,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 10 483 130 11 269 478 7,5

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 21.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2016, Liitetaulukko 1. Yritysten liikevaihto toimialoittain 2015–2016* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrti/2016/yrti_2016_2017-09-21_tau_001_fi.html