Tabellbilaga 1. Företagens omsättning efter närinsgren 2015–2016*

Näringsren Omsättning Årsförändring
1 000 euro
2015 2016* %
B Utvinning av mineral 1 500 666 1 488 043 -0,8
C Tillverkning 124 332 625 121 661 945 -2,1
D Försörjning av el gas värme och kyla 12 422 194 12 913 131 4,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening avfallshantering sanering 2 491 448 2 442 430 -2,0
F Byggverksamhet 30 269 970 32 694 467 8,0
G Handel 114 116 675 115 713 396 1,4
H Transport och magasinering 22 530 873 22 482 990 -0,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 6 138 771 6 383 389 4,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 19 193 433 19 822 533 3,3
L Fastighetsverksamhet 8 140 792 8 866 183 8,9
M Verksamhet inom juridik ekonomi vetenskap och teknik 13 810 413 14 373 751 4,1
N Uthyrning fastighetsservice rese- och andra stödtjänster 10 483 130 11 269 478 7,5

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 21.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2016, Tabellbilaga 1. Företagens omsättning efter närinsgren 2015–2016* . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2016/yrti_2016_2017-09-21_tau_001_sv.html