Liitetaulukko 2. Yritysten jalostusarvo toimialoittain 2015–2016*

Toimiala Jalostusarvo Vuosimuutos
1 000 euroa
2015 2016* %
B Kaivostoiminta ja louhinta 481 521 672 514 39,7
C Teollisuus 25 154 413 27 004 143 7,4
D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto jäähdytysliiketoiminta 3 461 008 3 651 477 5,5
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito 902 053 923 050 2,3
F Rakentaminen 9 591 109 10 511 353 9,6
G Kauppa 14 746 718 15 330 091 4,0
H Kuljetus ja varastointi 7 920 989 8 063 120 1,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2 161 626 2 354 681 8,9
J Informaatio ja viestintä 8 639 556 9 087 165 5,2
L Kiinteistöalan toiminta 4 208 367 4 442 097 5,6
M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta 6 921 941 7 146 760 3,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 5 428 978 5 885 522 8,4

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 21.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2016, Liitetaulukko 2. Yritysten jalostusarvo toimialoittain 2015–2016* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrti/2016/yrti_2016_2017-09-21_tau_002_fi.html