Publicerad: 30.11.2017

Företagsstöden minskare är 2016

Korrigering 7.3.2018. Korrigeringarna har markerats med rött.

Enligt Statistikcentralen minskade företagsstöden år 2016 med totalt tio procent jämfört med året innan. Betalda direkta stöd till företagen minskade med 14 procent och lånen med 20 procent. Garantierna till företag ökade däremot med en procent. Antalet företag som fick stöd sjönk med 4 705 företag till 25 748 företag.

Alla betalda direkta stöd, lån och garantier 2011–2016

Alla betalda direkta stöd, lån och garantier 2011–2016
Omkring åtta procent av alla företag mottog företagsstöd år 2016. Största delen av de företag som fick företagsstöd var företag inom servicebranschen, men mätt i euro fick företag inom skogsindustrin mest stöd per företag, både vad gäller direkt stöd och lån.

I den här statistiken ingår följande stödformer: betalda direkta stöd från Arbets- och näringsministeriet (ANM), Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) och Tekes, betalda lån från Tekes samt beviljade lån och garantier från Finnvera. Statistiken omfattar inte t.ex. skattestöd eller lantbruksstöd, utan bara stöd som hänför sig till företagsverksamhet.


Källa: Statistik över företagsstöd, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (155,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 30.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över företagsstöd [e-publikation].
ISSN=2489-3307. 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.12.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrtt/2016/yrtt_2016_2017-11-30_tie_001_sv.html