Liitetaulukko 1. Maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset yritysten toimialan mukaan (TOL 2008) 2012–2017, tuhatta euroa

Vuosi Toimiala Tukea saaneiden yritysten lukumäärä Maksetut suorat tuet Maksetut lainat Myönnetyt takaukset
2017 Alkutuotanto 1) 770 5 597 9 597 8 720
Koko teollisuus, siitä 3 770 171 125 127 329 281 232
–Metsäteollisuus 316 34 189 32 210 26 712
–Metalliteollisuus 2 010 85 604 70 684 197 584
–Muu teollisuus 1 444 51 333 24 435 56 936
Rakentaminen 2 510 17 725 13 602 72 004
Kauppa 3 886 36 850 19 158 96 140
Palvelualat 2) 9 833 158 135 156 197 185 485
Muut toimialat 3) 1 417 42 936 13 084 19 084
Toimiala tuntematon 6 226 37 487 18 405 48 244
Ei yritystunnusta 4) .. 13 435 1 654 2 824
Yhteensä 28 412 483 290 359 027 713 734
2016 Alkutuotanto 1) 705 4 995 11 455 12 148
Koko teollisuus, siitä 3 555 164 277 127 747 263 166
–Metsäteollisuus 322 23 635 25 305 25 322
–Metalliteollisuus 1 873 93 433 61 786 179 254
–Muu teollisuus 1 360 47 209 40 656 58 589
Rakentaminen 2 320 14 583 13 187 71 701
Kauppa 3 679 32 273 27 992 105 614
Palvelualat 2) 8 695 140 810 165 895 198 705
Muut toimialat 3) 1 231 48 417 18 327 16 196
Toimiala tuntematon 5 563 40 805 21 458 59 473
Ei yritystunnusta 4) .. 12 523 2 710 3 079
Yhteensä 25 748 458 684 388 772 730 082
2015 Alkutuotanto 1) 1 023 7 072 6 362 5 690
Koko teollisuus, siitä 4 098 189 610 173 214 317 713
–Metsäteollisuus 368 28 326 26 826 24 909
–Metalliteollisuus 2 152 109 908 102 409 234 369
–Muu teollisuus 1 578 51 375 43 980 58 435
Rakentaminen 2 732 18 587 12 321 51 643
Kauppa 4 582 40 622 38 352 90 654
Palvelualat 2) 10 327 168 375 207 233 187 095
Muut toimialat 3) 1 615 35 876 15 494 10 796
Toimiala tuntematon 6 076 60 577 33 060 45 985
Ei yritystunnusta 4)   14 397 1 607 11 273
Yhteensä 30 453 535 117 487 643 720 849
2014 Alkutuotanto 1) 1 677 13 585 9 071 7 536
Koko teollisuus, siitä 4 593 189 289 134 529 293 017
–Metsäteollisuus 456 28 242 30 263 27 702
–Metalliteollisuus 2 386 107 725 67 665 201 836
–Muu teollisuus 1 751 53 322 36 600 63 479
Rakentaminen 3 626 25 175 15 717 55 446
Kauppa 5 848 50 511 33 641 111 714
Palvelualat 2) 12 274 166 132 126 121 151 108
Muut toimialat 3) 1 971 49 821 13 882 10 337
Toimiala tuntematon 6 947 55 960 28 555 38 414
Ei yritystunnusta 4)   17 330 2 045 3 197
Yhteensä 36 936 567 803 363 563 670 769
2013 Alkutuotanto 1) 1 703 12 863 6 570 6 964
Koko teollisuus, siitä 4 696 173 889 123 362 237 697
–Metsäteollisuus 483 23 337 26 760 22 929
–Metalliteollisuus 2 435 99 702 63 659 170 930
–Muu teollisuus 1 778 50 850 32 942 43 838
Rakentaminen 3 438 23 649 17 218 31 370
Kauppa 5 316 40 907 28 286 83 069
Palvelualat 2) 11 560 167 598 118 859 109 081
Muut toimialat 3) 1 917 31 979 17 686 16 645
Toimiala tuntematon 6 325 59 090 40 543 41 471
Ei yritystunnusta 4)   13 137 3 010 853
Yhteensä 34 955 523 112 355 534 527 150
2012 Alkutuotanto 1) 1 554 12 514 5 602 7 684
Koko teollisuus, siitä 4 464 188 646 167 596 251 632
–Metsäteollisuus 485 29 259 32 417 16 966
–Metalliteollisuus 2 306 110 257 86 040 190 917
–Muu teollisuus 1 673 49 130 49 139 43 749
Rakentaminen 3 241 23 157 26 702 43 166
Kauppa 4 891 40 359 35 780 93 559
Palvelualat 2) 10 668 167 015 121 276 141 064
Muut toimialat 3) 1 914 33 328 10 328 15 817
Toimiala tuntematon 2 972 33 456 46 254 35 022
Ei yritystunnusta 4)   23 131 7 667 2 734
Yhteensä 29 704 521 604 421 205 590 678
1) Sisältää toimialat (TOL 2008, 01–03)
2) Sisältää toimialat (TOL 2008, 49–82, 90–96)
3) Muut toimialat (TOL 2008, 05–09, 35–39, 84–88, 97–99)
4) Lähtötiedoissa ei ole yritystunnusta

Lähde: Yritystukitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritystukitilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3355. 2017, Liitetaulukko 1. Maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset yritysten toimialan mukaan (TOL 2008) 2012–2017, tuhatta euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrtt/2017/yrtt_2017_2018-11-29_tau_001_fi.html