Finlands officiella statistik

Statistik över företagsstöd

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
De direkta företagsstöden ökade år 2017
29.11.2018
Enligt Statistikcentralen ökade de direkta stöden till företagen med 5 procent år 2017. Lånen till företagen sjönk åter med 8 procent och garantierna med två procent. Totalt minskade företagsstöden med en procent jämfört med året innan. Antalet företag som fick stöd steg med 2 664 företag till 28 412 företag.

Nästa offentliggörande:
28.11.2019

Beskrivning: Statistiken över företagsstöd innehåller uppgifter om företagsstöd efter typ av stöd. Dessa är direkta stöd, lån och borgen. Statistiken baserar sig på uppgifter från vissa offentligt ägda institutioner som beviljar och betalar stöd. Uppgifterna har indelats efter näringsgren och storleksklass för de företag som fått stöd samt efter typ av stöd och utbetalare av stöd.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, företagsstöd, lån, statsgaranti, statsstöd.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över företagsstöd [e-publikation].
ISSN=2489-3307. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrtt/index_sv.html