Julkaistu: 29.6.2011

Vuoden 2010 aikana loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat

Vuoden 2010 aikana käsiteltiin käräjäoikeuksissa loppuun 634 yrityssaneerausasiaa. Määrä on yli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Käsitellyistä asioista yrityssaneerausmenettelyhakemuksia oli 568.

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausmenettelyhakemukset ratkaisulajeittain 2010 ja 2009

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausmenettelyhakemukset ratkaisulajeittain 2010 ja 2009

Saneerausmenettelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 204 tapauksessa. Vahvistettujen maksuohjelmien määrä kaksinkertaistui edellisvuodesta, vuotta aiemmin maksuohjelma vahvistettiin 101 tapauksessa. Jos maksuohjelmaa ei käräjäoikeuksissa vahvistettu, tarkoitti se sitä, että hakemusten käsittely oli keskeytynyt yrityssaneerausmenettelyn eri vaiheissa. Yleisimmät keskeyttämisen syyt olivat menettelyn määrääminen lakkaamaan, joka oli syynä 161 tapauksessa ja hakemuksen hylkääminen, joka oli syynä 101 tapauksessa.

Vuonna 2010 vahvistetuissa yrityssaneerausohjelmissa oli varoja 287 miljoonaa ja velkoja 391 miljoonaa euroa. Sekä varat että velat moninkertaistuivat edellisvuodesta, sillä vuonna 2009 varoja oli 77 miljoonaa ja velkoja 107 miljoonaa. Vahvistettujen yrityssaneerausohjelmien käsittelyaika hakemuksen saapumisesta yrityssaneerausohjelman vahvistamiseen oli käräjäoikeuksissa keskimäärin 11 kuukautta. Vahvistetuista yrityssaneerausohjelmista 65 prosenttia (132 kpl) saatiin ratkaistua alle 12 kuukaudessa.

Loppuun käsitellyillä yrityssaneerausasioilla tarkoitetaan Tilastokeskuksen yrityssaneeraustilastossa asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja niistä on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät yrityssaneeraushakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt yrityssaneerausasiat. Loppuun käsiteltyjä yrityssaneerausasioita koskevat tilastot kuvaavat eri perusjoukkoa kuin vireille tulleet yrityssaneeraukset. Loppuun käsitellyt asiat sisältävät jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleita asioita ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.


Lähde: Loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat, 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityssaneeraukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5781. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ysan/2010/ysan_2010_2011-06-29_tie_001_fi.html