Julkaistu: 11.6.2014

Vuonna 2013 loppuun käsiteltyjen yrityssaneerausasioiden määrä kasvoi 11,8 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2013 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 665 yrityssaneerausasiaa. Määrä on 70 yrityssaneerausasiaa enemmän kuin vuonna 2012. Käsitellyistä asioista yrityssaneerausmenettelyhakemuksia oli 573 kappaletta.

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausmenettelyhakemukset ratkaisulajeittain 2013 ja 2012

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausmenettelyhakemukset ratkaisulajeittain 2013 ja 2012

Saneerausmenettelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 182 tapauksessa, mikä on 38 kappaletta (17,3 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Jos maksuohjelmaa ei käräjäoikeudessa vahvisteta, tarkoittaa se sitä, että hakemusten käsittely on keskeytynyt yrityssaneerausmenettelyn eri vaiheissa. Vuonna 2013 yleisimmät keskeyttämisen syyt olivat menettelyn määrääminen lakkaamaan, joka oli syynä 157 tapauksessa, ja hakemuksen hylkääminen, joka oli syynä 113 tapauksessa.

Vuonna 2013 vahvistetuissa yrityssaneerausohjelmissa oli varoja yhteensä 178 miljoonaa ja velkoja yhteensä 237 miljoonaa euroa. Varojen yhteismäärä väheni edellisvuodesta kolme prosenttia ja velkojen yhteismäärä väheni 20 prosenttia. Vahvistettujen yrityssaneerausohjelmien käsittelyaika hakemuksen saapumisesta yrityssaneerausohjelman vahvistamiseen oli käräjäoikeuksissa keskimäärin 10 kuukautta. Vahvistetuista yrityssaneerausohjelmista 77 prosenttia (140 kappaletta) ratkaistiin alle 12 kuukaudessa.

Loppuun käsitellyillä yrityssaneerausasioilla tarkoitetaan Tilastokeskuksen yrityssaneeraustilastossa asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja joista on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät yrityssaneeraushakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt yrityssaneerausasiat. Loppuun käsiteltyjä yrityssaneerausasioita koskevat tilastot kuvaavat eri perusjoukkoa kuin vireille tulleet yrityssaneeraukset. Loppuun käsitellyt asiat sisältävät jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleita asioita ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.


Lähde: Loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat, 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityssaneeraukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5781. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ysan/2013/ysan_2013_2014-06-11_tie_001_fi.html