Julkaistu: 10.6.2015

Vuonna 2014 loppuun käsiteltyjen yrityssaneerausasioiden määrä väheni 2,4 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2014 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 649 yrityssaneerausasiaa. Määrä on 16 yrityssaneerausasiaa vähemmän kuin vuonna 2013. Käsitellyistä asioista yrityssaneerausmenettelyhakemuksia oli 565 kappaletta.

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausmenettelyhakemukset ratkaisulajeittain 2014 ja 2013

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausmenettelyhakemukset ratkaisulajeittain 2014 ja 2013

Saneerausmenettelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 220 tapauksessa, mikä on 38 kappaletta (20,9 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Jos maksuohjelmaa ei käräjäoikeudessa vahvisteta, tarkoittaa se sitä, että hakemusten käsittely on keskeytynyt yrityssaneerausmenettelyn eri vaiheissa. Vuonna 2014 yleisimmät keskeyttämisen syyt olivat menettelyn määrääminen lakkaamaan, joka oli syynä 141 tapauksessa, ja hakemuksen hylkääminen, joka oli syynä 97 tapauksessa.

Vuonna 2014 vahvistetuissa yrityssaneerausohjelmissa oli varoja yhteensä 185 miljoonaa ja velkoja yhteensä 418 miljoonaa euroa. Varojen yhteismäärä kasvoi edellisvuodesta 3,9 prosenttia ja velkojen yhteismäärä kasvoi 76,5 prosenttia. Vahvistettujen yrityssaneerausohjelmien käsittelyaika hakemuksen saapumisesta yrityssaneerausohjelman vahvistamiseen oli käräjäoikeuksissa keskimäärin 10 kuukautta. Vahvistetuista yrityssaneerausohjelmista 71,4 prosenttia (157 kappaletta) ratkaistiin alle 12 kuukaudessa.

Loppuun käsitellyillä yrityssaneerausasioilla tarkoitetaan Tilastokeskuksen yrityssaneeraustilastossa asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja joista on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät yrityssaneeraushakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt yrityssaneerausasiat. Loppuun käsiteltyjä yrityssaneerausasioita koskevat tilastot kuvaavat eri perusjoukkoa kuin vireille tulleet yrityssaneeraukset. Loppuun käsitellyt asiat sisältävät jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleita asioita ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.


Lähde: Loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat, 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (207,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityssaneeraukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5781. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ysan/2014/ysan_2014_2015-06-10_tie_001_fi.html