Julkaistu: 7.6.2017

Vuonna 2016 loppuun käsiteltyjen yrityssaneerausasioiden määrä väheni 6,8 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2016 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 565 yrityssaneerausasiaa. Määrä on 41 yrityssaneerausasiaa vähemmän kuin vuonna 2015. Käsitellyistä asioista yrityssaneerausmenettelyhakemuksia oli 507 kappaletta.

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausmenettelyhakemukset ratkaisulajeittain 2016 ja 2015

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausmenettelyhakemukset ratkaisulajeittain 2016 ja 2015

Saneerausmenettelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 182 tapauksessa, mikä on 3 kappaletta (1,6 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Jos maksuohjelmaa ei käräjäoikeudessa vahvisteta, tarkoittaa se sitä, että hakemusten käsittely on keskeytynyt yrityssaneerausmenettelyn eri vaiheissa. Vuonna 2016 yleisimmät keskeyttämisen syyt olivat menettelyn määrääminen lakkaamaan, joka oli syynä 126 tapauksessa ja muu ratkaisu, joka oli syynä 119 tapauksessa. Muu ratkaisu pitää sisällään tutkimatta jätetyt, osittain tai kokonaan hyväksytyt, rauenneet ja sillensä jääneet, peruutetut hakemukset sekä saneerausohjelmaehdotuksen hylkäämiset

Vuonna 2016 vahvistetuissa yrityssaneerausohjelmissa oli varoja yhteensä 146 miljoonaa ja velkoja yhteensä 228 miljoonaa euroa. Varojen yhteismäärä väheni edellisvuodesta 27,4 prosenttia ja velkojen yhteismäärä väheni 8,9 prosenttia. Vahvistettujen yrityssaneerausohjelmien käsittelyaika hakemuksen saapumisesta yrityssaneerausohjelman vahvistamiseen oli käräjäoikeuksissa keskimäärin 10 kuukautta. Vahvistetuista yrityssaneerausohjelmista 75,8 prosenttia (138 kappaletta) ratkaistiin alle 12 kuukaudessa.

Loppuun käsitellyillä yrityssaneerausasioilla tarkoitetaan Tilastokeskuksen yrityssaneeraustilastossa asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja joista on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät yrityssaneeraushakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt yrityssaneerausasiat. Loppuun käsiteltyjä yrityssaneerausasioita koskevat tilastot kuvaavat eri perusjoukkoa kuin vireille tulleet yrityssaneeraukset. Loppuun käsitellyt asiat sisältävät jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleita asioita ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.


Lähde: Loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat, 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (206,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityssaneeraukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5781. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ysan/2016/ysan_2016_2017-06-07_tie_001_fi.html