Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 18.4.2018

Antalet företagssaneringar minskade med 10,3 procent under januari–mars 2018

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 104 företagssaneringar under januari–mars 2018, dvs. 12 företagssaneringar (10,3 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som var föremål för företagssanering uppgick till totalt 1 167, vilket är 442 personer (27,5 procent) färre än året innan.

Antalet företagssaneringar ökade inom huvudnäringsgrenarna byggverksamhet, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Mest ökade företagssaneringarna inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 23 företagssaneringar, vilket är 12 fler än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.


Källa: Företagssaneringar, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (115,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 1:a kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2018/01/ysan_2018_01_2018-04-18_tie_001_sv.html