Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2018, 4:e kvartalet

Publicerad: 12.7.2018

Antalet företagssaneringar minskade med 2,8 procent under januari–juni 2018 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 212 företagssaneringar under januari–juni 2018, dvs. 6 företagssaneringar (2,8 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som var föremål för företagssanering uppgick till totalt 2 372, vilket är 65 personer (2,7 procent) färre än året innan.

Antalet företagssaneringar ökade inom huvudnäringsgrenarna byggverksamhet, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antal ökade företagssaneringarna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 61 företagssaneringar, vilket är 23 fler än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid. Antalet företagssaneringar minskade inom huvudnäringsgrenarna jord- och skogsbruk samt fiske, tillverkning, utvinning av mineral och handel.


Källa: Företagssaneringar 2018, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (116,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 12.07.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 2:a kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2018/02/ysan_2018_02_2018-07-12_tie_001_sv.html