Tabellbilaga 3. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå 2016

Utbildningsnivå Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/månad
Totalt Män Kvinnor Medeltal 1. desil Medianen 9. desil
Totalt 703 901 360 761 343 140 3 596 2 131 3 193 5 520
Grundnivå / okänd 55 525 31 948 23 577 3 037 1 917 2 620 4 591
Mellannivå 241 063 121 664 119 399 2 941 1 983 2 630 4 243
Lägsta högre nivå 103 536 41 575 61 961 3 673 2 375 3 311 5 380
Lägre högskolenivå 162 004 89 947 72 058 3 656 2 350 3 350 5 314
Högre högskolenivå 125 898 66 706 59 192 4 754 2 827 4 320 7 100
Forskarutbildningsnivå 15 875 8 921 6 954 5 208 3 499 4 787 7 298

Källa: Löner inom den privata sektorn 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Pirkko Wiik 029 551 3456, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 29.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2016, Tabellbilaga 3. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2016/yskp_2016_2017-06-29_tau_003_sv.html