Regionala tjänster och GIS-tjänster

Statistikcentralens regionala tjänster och tjänster för användning av geografisk information (GIS) gör det möjligt att studera samhället från en regional och geografisk synvinkel.

Regional och geografisk information finns både som färdiga och skräddarsydda tjänster. Områdesnivån kan också vara ett mindre område än kommun.