Räknare som baserar sig på statistiska uppgifter

Statistikcentralen har skapat räknare och exempel, i vilka man utnyttjar gränssnitt i anknytning till populära statistikgrenar. Du kan använda räknarna för både beräkning av intressanta siffror och för att bekanta dig med gränssnitten och teknisk användning av dem.

Omvandlaren för penningvärdet är den första räknaren som publicerats

Omvandlaren för penningvärdet beräknar med hjälp av levnadskostnadsindex förändringen av penningvärdet mellan det valda start- och jämförelseåret för önskat penningbelopp. Den omfattar index fr.o.m. år 1952 och du kan använda värden i både euro och mark i beräkningen.

Förändringar i penningvärdet