Publikationer

Publiceringskalender

I publiceringskalendern hittar du alla publicerade och utkommande publikationer från och med 2012:

  • statistikvisa publikationer
  • Statistisk årsbok för Finland och andra årsböcker samt deras webbtjänster
  • andra samlingspublikationer
  • tidskriften Tieto&trendit
  • handböcker om statistikgrenarna och klassificeringarna
  • översikter och undersökningar 
  • Working Papers-publikationer

Samlingsdatabasen Tilda

Alla Statistikcentralens publikationer finns i samlingsdatabasen Tilda.

Försäljning av publikationer

Publikationer finns att köpa i Editas nätbokhandel och via Edita Publishing Ab:s kundtjänst.

Senast uppdaterad 8.8.2017