Publikationer

Publiceringskalender

I publiceringskalendern hittar du alla publicerade och utkommande publikationer från och med 2012:

  • statistikvisa publikationer
  • Statistisk årsbok för Finland och andra årsböcker samt deras webbtjänster
  • andra samlingspublikationer
  • handböcker om statistikgrenarna och klassificeringarna
  • översikter och undersökningar 
  • Working Papers-publikationer

Statistikcentralen-Finna

I Statistikcentralens söktjänst Finna hittar du information om Statistikcentralens publikationer samt andra publikationer i Statistikcentralens samlingar. I Finna finns också referensuppgifter om artiklar i de tidskrifter som Statistikcentralen publicerat fr.o.m. år 1990. En del av artiklarna kan läsas fritt på webben.

Finna-sökningen innefattar också Statistikcentralens Doria-samling, som innehåller publikationerna i serien Finlands officiella statistik (FOS) fr.o.m. den första publikationen under 1860-talet. Publikationerna kan läsas i tjänsten i sin helhet.

Statistikcentralen-Finna är en del av den landsomfattande tjänsten Finna.fi.

Statistikcentralens samlingar i Doria

Statistikcentralens samling i Nationalbibliotekets tjänst Doria innehåller bl.a. Statistisk årsbok för Finland samt val-, befolknings- och utbildningsstatistik fr.o.m. 1800-talet. Samlingen kommer att kompletteras med alla publikationer i FOS-serien och Statistikcentralens övriga publikationer. Gamla historiska statistikpublikationer har digitaliserats. Både nya och gamla publikationer kan läsas och laddas ned direkt från tjänsten.

Försäljning av publikationer

Publikationer finns att köpa i Editas nätbokhandel och via Edita Publishing Ab:s kundtjänst.

Senast uppdaterad 12.12.2018