Korrelaatio ja tilastollinen riippuvuus – kurssi 29.5.2018 PERUTTU

Useammissa organisaatioissa tuotetaan tilastoaineistoa, jota tiivistetään erilaisilla tilastollisilla menetelmillä. Näin tilastoaineistossa oleva informaatio on paremmin käytettävissä tutkimukseen, päätöksentekoon, suunnitteluun ja ennustamiseen. Vaikka analyysimenetelmät ovat kenen tahansa ulottuvilla, niiden valintaan ja tulosten tulkintaan tarvitaan tietoa myös menetelmien periaatteista, käyttömahdollisuuksista ja rajoituksista.

Tällä kurssilla opit käyttämään keskeisiä tilastollisia menetelmiä, joita tarvitaan mm. talousalojen, yhteiskunta-, sosiaali- ja lääketieteen tutkimuksissa. Kurssilla esitellään korrelaatioanalyysi (korrelaatio ja osittaiskorrelaatio), tilastollisen riippuvuuden testaamista, tilastollista päättelyä sekä menetelmiä ja niiden yleisiä oletuksia ja rajoituksia. Kurssilla esitellään näiden menetelmien perusteet ja soveltamismahdollisuudet sekä annetaan käytännön esimerkkejä, miten valitaan tilanteeseen sopivia menetelmiä sekä tulkitaan tuloksia.

Kurssilla esitellään SAS ja SPSS for Windows ohjelmat. Kurssipäivään sisältyy harjoituksia joko SAS tai SPSS -ohjelmalla mikroluokassa kouluttajan johdolla. Harjoitusten pohjalta havainnollistetaan, miten SAS ja SPSS -analyysien tuloksia tulkitaan ja raportoidaan.

Ilmoittautuessa valitaan jompikumpi ryhmistä. Osallistujien toivotaan myös kertovan, mitä tietokoneohjelmaa tilastollisissa analyyseissä käyttää ja minkälaisia kysymyksiä toivoo käsiteltävän harjoituksissa.

Kenelle

Kurssi soveltuu niille, jotka tarvitsevat työssään tilastollisia perusmenetelmiä tai niiden tuntemusta, etenkin tutkimustehtävissä toimiville ja muille erilaisia tilastoanalyysejä tekeville. Kurssi sopii myös niille, jotka haluavat virkistää tilasto-osaamistaan. Osallistujilta edellytetään tilastotieteen peruskäsitteiden tuntemista.

Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka haluat tietää, millaisia ovat käytetyimmät tilastolliset perusmenetelmät ja miten ja mihin niitä käytetään. Kurssi antaa myös pohjaa vaativammille aiheille, kuten monimuuttujamenetelmille ja lineaarisille malleille. Kurssista on hyötyä sinulle, joka käytät tai tulet käyttämään työssäsi tilastollista aineistoa.

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina toimivat Tilastokeskuksen asiantuntijat sekä emeritus professori Seppo Laaksonen, Helsingin yliopistosta. Kurssipäivän vetäjänä toimii tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén, Tilastokeskuksesta.

Hinta ja ilmoittautuminen

  • Hinta: 350 € (+ alv 24 %) sisältää kurssimateriaalin, lounaan ja kahvit
  • Ilmoittaudu kurssille KURSSI PERUTTU JA PIDETÄÄN MAHDOLLISESTI ENSI VUONNA
  • Viimeinen ilmoittautumispäivä:
  • Peruutusehdot

Kurssipaikka

Paikka ilmoitetaan myöhemmin, Helsinki

Ohjelma
Tiistai 29.5.2018

 8.45 –    9.15

 

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

 9.15 –    9.25

 


Kurssin avaus ja tavoitteet
Tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén, Tilastokeskus

 9.25 –  10.30

 


Moniulotteisten ilmiöiden mittaaminen ja testaus
Professori Seppo Laaksonen, Helsingin yliopisto

10.30 – 10.40

 

Tauko

10.40 – 11.45

 Lineaarinen riippuvuus, korrelaatio ja tilastolliset perusmallit,
menetelmien oletukset ja rajoitukset

Professori Seppo Laaksonen,

11.45 – 12.30

 

Lounas

12.30 – 13.15

 


Tulevaisuuden tutkimisen menetelmät
Tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrén, Tilastokeskus

13.15 – 13.45

 

 

 

SPSS ja SAS – ohjelmistojen esittely ja keskustelua päivän teemoista
Professori Seppo Laaksonen, Helsingin yliopisto ja
sovellusasiantuntija Ben Danielsbacka, Tilastokeskus

13.45 – 14.05

 

Kahvi

14.05 – 16.00

 Harjoituksia
Professori Seppo Laaksonen, Helsingin yliopisto ja
sovellusasiantuntija Ben Danielsbacka, Tilastokeskus


 

 

Päivitetty 18.5.2018