Ulkomailla syntyneet

Vuoden 2019 tiedot päivitetään sivulle huhtikuussa 2020.

Suomessa asuvien ulkomailla syntyneiden henkilöiden määrä oli 387 200 vuonna 2018, eli 7 prosenttia koko väestöstä. Tältä sivulta löydät tietoa väestöstä syntymämaan mukaan. Sivulla tarkastellaan erityisesti ulkomailla syntynyttä väestöä, sen kokoa, ikärakennetta ja sukupuolijakaumaa. Eri aiheita löydät alla olevilta välilehdiltä. Klikkaamalla kuvioita suuremmaksi löydät lisävalintoja (esim. kopioitava kuva, näytä taulukkona, jne.).

Määrä maittain

Klikkaamalla kuviota löydät lisää selausvalintoja eri syntymämaiden mukaan.

 Ulkomailla syntyneet - Väestö syntymämaan mukaan 1990-2016

Vuoden 2018 lopussa ulkomailla syntyneitä oli 387 200. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta yli 15 000 hengellä, eli 3,9 prosenttia edellisvuodesta. Ulkomailla syntyneiden osuus oli vuoden lopussa 7 prosenttia koko väestöstä.

 Ulkomailla syntyneet - Suurimmat syntymämaaryhmät 2016

Ulkomailla syntyneistä selvästi suurimmat ryhmät olivat entisessä Neuvostoliitossa, Virossa ja Ruotsissa syntyneet. Ruotsissa syntyneet ovat suurimmaksi osaksi suomalaistaustaisia, eli heidän vanhempansa ovat alunperin syntyneet Suomessa. Entisessä Neuvostoliitossa syntyneitä henkilöitä oli lähes 57 000 vuonna 2018.

Seuraavaksi eniten Suomessa asui Irakissa, Venäjällä, Somaliassa, Kiinassa ja Thaimaassa syntyneitä, joita oli yli 10 000 henkeä kussakin ryhmässä.

Ikärakenne

Alla olevista kuvioista löydät tietoja ulkomailla syntyneiden ikärakenteesta: lasten, työikäisten ja eläkeläisten osuudet eri syntymämaaryhmissä sekä väestöpyramideja. Lisää maahanmuuttajataustaisen väestön ikärakenteesta täällä.

 Ulkomailla syntyneet - Lasten (0-14-vuotiaat) osuus (%) eri syntymämaaryhmissä 2016

 Ulkomailla syntyneet - Työikäisten (15-64-vuotiaat) osuus (%) eri syntymämaaryhmissä 2016

Ulkomailla syntyneet -  Eläkeikäisten (yli 64-vuotiaat) osuus (%) eri syntymämaaryhmissä 2016

 Ulkomailla syntyneiden ikärakenne 2016

 Suomessa syntyneiden ikärakenne 2016

Sukupuolijakauma

Alla olevassa kuviossa esitetään miesten osuus (%) eri syntymämaaryhmissä. Lisätietoa maahanmuuttajataustaisen väestön sukupuolijakaumasta täällä.

 Ulkomailla syntyneet - Miesten osuus (%) eri syntymämaaryhmissä 2016