Muutoksia tietokannassa

28.9.2017

Väestörakenne tietokantatalukkoa 62. Taajamat väkiluvun ja väestöntiheyden mukaan 31.12.2016  korjattu.

10.3.2017

Liikenneviraston tietokantataulukoita on päivitetty

 Kanavaliikenne, Kotimaan vesiliikenne ja Ulkomaan meriliikenne -tilastojen yhteyteen.

25.1.2017

Julkisyhteisöjen toimipaikkataulukoita (taulukot 12-14) on päivitetty StatFin -palveluun Alueellisen yritystoimintatilaston yhteyteen. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen yhteisötaulukoita (taulukot 9-10) on päivitetty StatFin-palveluun Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteyteen. Taulukot sisältävät tietoa yksiköiden lukumääristä ja henkilöstömääristä. Voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä taulukot sisältävät lisäksi tietoa palkoista.

Päivitetty 6.10.2017