Muutoksia tietokannassa

10.3.2017

Liikenneviraston tietokantataulukoita on päivitetty

 Kanavaliikenne, Kotimaan vesiliikenne ja Ulkomaan meriliikenne -tilastojen yhteyteen.

25.1.2017

Julkisyhteisöjen toimipaikkataulukoita (taulukot 12-14) on päivitetty StatFin -palveluun Alueellisen yritystoimintatilaston yhteyteen. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen yhteisötaulukoita (taulukot 9-10) on päivitetty StatFin-palveluun Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteyteen. Taulukot sisältävät tietoa yksiköiden lukumääristä ja henkilöstömääristä. Voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä taulukot sisältävät lisäksi tietoa palkoista.

14.9.2016

Liikenneviraston tietokantataulukoita on päivitetty

 Kanavaliikenne, Kotimaan vesiliikenne ja Ulkomaan meriliikenne -tilastojen yhteyteen.

9.6.2016

Liikenneviraston tietokantataulukoita on päivitetty

 Kanavaliikenne, Kotimaan vesiliikenne ja Ulkomaan meriliikenne -tilastojen yhteyteen.

11.4.2016

Kansainvälisen hintavertailu-tilaston taulukko on päivitetty: Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso indeksilukuna (Suomi=100) 1998-2015M12

10.3.2016

Liikenneviraston tietokantataulukoita on päivitetty

 Kanavaliikenne, Kotimaan vesiliikenne ja Ulkomaan meriliikenne -tilastojen yhteyteen.

8.3.2016

Julkisyhteisöjen toimipaikkataulukoita (taulukot 12-14) on lisätty StatFin-palveluun Alueellisen yritystoimintatilaston yhteyteen. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen yhteisötaulukoita  (taulukot 9-10) on lisätty StatFin-palveluun Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteyteen. Taulukot sisältävät tietoa yksiköiden lukumääristä ja henkilöstömääristä. Voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä taulukot sisältävät lisäksi tietoa palkoista.

9.2.2016

Kansainvälisen hintavertailu-tilaston taulukko on päivitetty: Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso indeksilukuna (Suomi=100) 1998-2015M12

9.2.2016

Liikenneviraston tietokantataulukoita on päivitetty

 Kanavaliikenne, Kotimaan vesiliikenne ja Ulkomaan meriliikenne -tilastojen yhteyteen.

8.1.2016

Kansainvälisen hintavertailu-tilaston taulukko on päivitetty: Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso indeksilukuna (Suomi=100) 1998-2015M11

11.11.2015

Tuottavuustutkimuksen taulukoita poistettu. Taulukoissa Arvonlisäykseen perustuva työn tuottavuus toimialoittain 1976-2013, Arvonlisäykseen perustuva kokonaistuottavuus toimialoittain 1976-2013, Tuotokseen perustuva työn tuottavuus toimialoittain1976-2013 ja Tuotokseen perustuva kokonaistuottavuus toimialoittain 1976-2013 on havaittu virheitä ja ne on poistettu palvelusta. Taulukoita korjataan ja ne palautetaan palveluun mahdollisimman pian.

11.11.2015

Liikenneviraston tietokantataulukoita on päivitetty

 Kanavaliikenne, Kotimaan vesiliikenne ja Ulkomaan meriliikenne -tilastojen yhteyteen.

2.10.2015

Työssäkäynnin taulukoissa 041, 042, 050, 055 ja 064 havaittu virheitä. Tietoja korjataan.

24.9.2015

Tuotannon suhdannekuvaajan taulukkoa "Tuotannon suhdannekuvaaja 1996M01-" on korjattu.

21.7.2015

Työvoimatutkimuksen StatFin-taulukossa ”015. Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja suuralueen mukaan, 15–74-vuotiaat” aikasarjan ”Työllisyysaste, %” ikärajaus on muutettu. Tästä lähtien taulukossa julkaistaan 15–64-vuotiaiden työllisyysaste. Lisäksi Ahvenanmaan tietoja ei enää julkaista tässä taulukossa perustuen Tilastokeskuksen ja Ahvenanmaan tilasto- ja tutkimustoimiston (ÅSUB) väliseen sopimukseen.

10.7.2015

Kansainvälisen hintavertailu-tilaston taulukko on päivitetty: Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso indeksilukuna (Suomi=100) 1998-2015M05

9.7.2015

Neljännesvuositilinpito -tilaston tietokantataulukot on päivitetty.

9.7.2015

Tuottavuustutkimukset-tilaston taulukko "Työn tuottavuus toimialoittain 1975-2014" on päivitetty.

5.6.2015

Neljännesvuositilinpidon taulukkoa Bruttokansantuote, huoltotase ja kansantulo 1990N1- on korjattu.

13.5.2015

Kansainvälisen hintavertailu-tilaston taulukko on päivitetty: Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso indeksilukuna (Suomi=100) 1998-2015M03

12.5.2015

Liikenneviraston tietokantataulukoita on päivitetty

 Kanavaliikenne, Kotimaan vesiliikenne jaUlkomaan meriliikenne -tilastojen yhteyteen.

10.4.2015

Liikenneviraston tietokantataulukoita on lisätty "Kanavaliikenne"-, "Kotimaan vesiliikenne"- sekä "Ulkomaan meriliikenne"-tilastojen yhteyteen.

10.4.2015

Väestörakennetilaston tietokantataulukoita on lisätty StatFin –palveluun. Väestörakenne –taulukot

19.3.2015

Kuluttajahintaindeksin taulukkoa "Erityisindeksit" on korjattu.

10.3.2015

Liikennevirasto alkaa julkaista vesiliikenteen tilastotietoja StatFin -palvelussa. Tietokantataulukoita on lisätty "Kanavaliikenne"-, "Kotimaan vesiliikenne"- sekä "Ulkomaan meriliikenne"-tilastojen yhteyteen.

9.3.2015

Kansantalouden tilinpidon tietokantataulukoista "Kiinteän pääoman bruttomuodostus 1975-2013" sekä "Bruttokanta, nettokanta, kiinteän pääoman kuluminen ja poistuma 1975-2013" poistettiin vara-tieto N1171 Tutkimus ja kehittäminen. Tiedot julkaistaan erillisessä taulukossa " Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kiinteän pääoman bruttomuodostus, bruttokanta ja nettokanta 1975-201".

2.3.2015

Alueellinen yritystoiminta -tilaston toimipaikkataulukoita on lisätty StatFin –palveluun.

16.1.2015

Liikennevirasto alkaa julkaista vesiliikenteen tilastotietoja StatFin -palvelussa. Tietokantataulukoita on lisätty "Kanavaliikenne"-, "Kotimaan vesiliikenne"- sekä "Ulkomaan meriliikenne"-tilastojen yhteyteen.

13.1.2015

Tulonjaon kokonaistilaston taulukon "8. Asuntoväestö tulokymmenyksittäin ja kunnittain 1995-2013" tietoja on korjattu. Taulukosta puuttui Turun tiedot.

12.1.2015

Julkisyhteisöjen saamissa ja yrityssektorin maksamissa osingoissa vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä taulukossa ollut virhe on korjattu.

12.1.2015

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 19.12.2014 julkaistussa taulukossa ollut virhe valtion pääomatuloissa korjattu.

8.1.2015 StatFin -palvelussa teknisiä ongelmia

Tilastopäivitykset 8.1. tilastoissa Luottolaitosten tilinpäätökset ja Sijoituspalveluyritykset viivästyvät teknisten ongelmien vuoksi. Pahoittelemme viivettä.

11.12.2014

Kansainvälinen hintavertailu -tilaston tietokantataulukko "Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso indeksilukuna, Suomi=100" on päivitetty syyskuun 2014 tiedoilla.

10.12.2014

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston tietokantataulukko "Henkilöverotus: Tiedot EU tukialueen ja tuotantosuunnan mukaan, vuodet 2000-2012" on lisätty StatFin -tietokantapalveluun.

16.10.2014

Kansainvälinen hintavertailu -tilaston tietokantataulukko "Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso indeksilukuna, Suomi=100" on päivitetty elokuun 2014 tiedoilla.

15.10.2014 Tutustu StatFin-tietokannan uuteen versioon

StatFin-tietokantapalvelun uusi versio on avattu testikäyttöön osoitteessa http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/.

30.9.2014 Kansantalouden tilinpito -tilaston taulukoita on päivitetty

Kansantalouden tilinpidon tietokantataulukoita on päivitetty.

15.9.2014

Tilastopäivitykset viivästyvät teknisten ongelmien vuoksi. Pahoittelemme viivettä.

26.8.2014

Kansantalouden tilinpidon taulukosta "Pääaggregaatit, prosenttiosuudet 1975-2013" on korjattu taloustoimen P51K tiedot.

8.8.2014

Kansantalouden tilinpidon taulukosta "Pääaggregaatit viitevuoden 2010 hinnoin, volyymi-indeksit, volyymin muutokset 1975-2013" on korjattu taloustoimen P3K tiedot.

1.8.2014

Kansantalouden tilinpidon taulukosta "Bruttokansantuote ja -tulo käypiin hintoihin 1975-2013" on korjattu taloustoimen P51K tietoja.

15.7.2014

Maatalouden tuottajahintaindeksin tietokantataulukoita 2010=100, 2005=100 ja 2000=100 on korjattu v. 2013/4-2014/01 -tietojen osalta (maito, eläintuotos yhteensä).

11.7.2014 Maksutasetilastoinnin muutos

Maksutasetilastointi on siirtynyt Suomen Pankista Tilastokeskuksen vastuulle 1.1.2014 alkaen. Kuukausitiedotteet on julkaistu Tilastokeskuksen verkkopalvelun kautta ensimmäistä kertaa 11.7.2014. Tässä yhteydessä on julkaistu myös tietokantataulukot.

Uusien tilastostandardien aiheuttamat muutokset maksutasetilastointiin

11.7.2014 Kansantalouden tilinpidossa käyttöön EKT 2010 -järjestelmä

Euroopan unionissa siirrytään uuteen tilinpitojärjestelmään (EKT 2010, englanniksi ESA 2010) syyskuun lopussa 2014. Tilinpidon tiedot pohjautuvat tuolloin uuteen EKT 2010 -menetelmäkäsikirjaan. Suomen osalta uuteen järjestelmään siirryttiin 11.7.2014 julkaistuissa kansantalouden tilinpidon tiedoissa.

Lue yhteenveto uudistuksen aiheuttamista muutoksista

11.7.2014 Kansainvälinen hintavertailu -tilaston taulukko päivitetty

Kansainvälinen hintavertailu -tilaston tietokantataulukko "Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso indeksilukuna, Suomi=100" on päivitetty toukokuun 2014 tiedoilla.
Taulukko: http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/hin/kvhv/kvhv_fi.asp

4.7.2014 Pakkokeinot -tilaston tietokantataulukoita korjattu

Taulukoita Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot iän ja sukupuolen mukaan 2009-2013 ja Kiinnioton, pidätyksen ja vangitsemisen kesto ja pakkokeinon erityisperuste rikoksittain 2009-2013 on korjattu. ltä-Suomen poliisilaitos puuttui ja Oulun poliisilaitoksen luvut olivat virheelliset.

1.7.2014 Tutkimus- ja kehittämistoiminta -tilaston taulukoita korjattu

Taulukoiden ,
Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot menolajeittain henkilöstön suuruusluokan mukaan 1995-2012,
Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan henkilöstön suuruusluokittain 1995-2012,
Yritysten t&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet tehtävän mukaan henkilöstön suuruusluokittain 2004-2012,
Yritysten t&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan henkilöstön suuruusluokittain 1995-2012 ja
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittaneiden yritysten lukumäärä henkilöstön suuruusluokan mukaan toimialoittain 2008-2012
suuruusluokkien 50-99, 250-499 ja 500+ tietoja vuodelta 2012 on korjattu.

26.6.2014 Avoimet työpaikat -tilaston taulukoita korjattu

Avoimet työpaikat -tilaston tietokantataulukoita on korjattu vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen osalta. Lisätietoja korjauksista: /til/atp/atp_2014-06-26_uut_001_fi.html

11.6.2014 Sähkön tuotannon energialähteet-taulukkoa korjattu

Sähkön tuotannon energialähteet-taulukkoa on korjattu vuosien 2002-2012 osalta.

2.6.2014 Tulonjakotilaston taulukkoa korjattu

StatFin -taulukkoa "7 Koettu hyvinvointi henkilön iän, terveyden ja tuloviidenneksen mukaan vuonna 2013" on korjattu ja täydennetty.

30.5.2014 Kuntien ja kuntayhtymien taulukoita päivitetty

Taulukot löytyvät palvelusta Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat talous- ja toimintatiedot.

27.5.2014 Energian hankinta ja kulutus -tilaston taulukkoa korjattu

Energian hankinta ja kulutus -tilaston tietokantaulukon "Kaukolämmön tuotanto ja kulutus" kaukolämmön tietoja on korjattu vuodelta 2013. Tietokantataulukot tilastossa Energian hankinta ja kulutus

21.5.2014 Kansainvälinen hintavertailu -tilaston taulukkoa korjattu

Kansainvälinen hintavertailu -tilaston tietokantataulukko "Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso indeksilukuna, Suomi=100" on lisätty puuttuvat luvut, 2014 tammikuu, Turkin ja Britannian osalta.
Taulukko: http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/hin/kvhv/kvhv_fi.asp

13.5.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilaston taulukkoa korjattu

Taulukkoa Peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset opiskelijamäärillä mitatun oppilaitoksen koon mukaan 2005-2013 korjattu. Taulukosta puuttuivat kuntakohtaiset tiedot.

17.4.2014 Ongelma PX-Webissä Internet Explorer -selainta käytettäessä

PX-Webissä on havaittu vika, joka ilmenee kun käytössä on Internet Explorer 11 -selain. Mikäli poiminnassa käytetään useampaa ryhmittelytiedostoa (pudotusvalikkoa) ja ensiksi valitun ryhmittelyn nimessä on "ääkkösiä", antaa selain virheilmoituksen "400 Bad request". Muilla selaimilla poiminnat toimivat normaaliin tapaan. Asian selvittelyä jatketaan.

16.4.2014 Rahoitustilinpito -tilaston vanhaa aikasarjaa korjattu

Rahoitustilinpidon tase sarjat 1970-1994 -taulukon aikasarjaa on korjattu jaksolla 1970-1976.
Taulukko: http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/kan/rtp/rtp_fi.asp

16.4.2014 Kansainvälinen hintavertailu -tilaston taulukko päivitetty

Kansainvälinen hintavertailu -tilaston tietokantataulukko "Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso indeksilukuna, Suomi=100" on päivitetty helmikuun 2014 tiedoilla.
Taulukko: http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/hin/kvhv/kvhv_fi.asp

8.4.2014 Veronalaiset tulot taulukkoa korjattu

Taulukossa Tulonsaajien luku, tulot (1000 euroa) vähennykset ja verot valtionveron alaisten tulojen mukaan 2012, korjattu tietoa 05 Veronalaiset tulot ml. verottomat osingot ja korot.

31.3.2014 Kuluttajabarometrin taulukkoa korjattu

Taulukkoa Kuluttajabarometrin aikasarjat neljännesvuosittain ja maakunnittain on korjattu. Aiempi virheellinen versio perustui vain tammikuun 2014 lukuihin. Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Ahvenanmaan tiedot eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien tiedot. Ahvenanmaata koskevia lukuja ei esitetä; ne sisältyvät koko Suomen tietoihin.

19.3.2014 Kunnallisvaalien 2012 tietokantataulukkoja on korjattu

Kunnallisvaalien 2012 vaalituloksia koskevia taulukoita on korjattu. Kunnallisvaaleissa 2012 tehtiin useita valituksia hallinto-oikeuksiin ja vaalien tuloksia on muutettu hallinto-oikeuksien päätöksillä (lisäksi on korjattu lähtöaineistossa olleita virheitä).

19.2.2014 Yritysrekisterin vuositilaston taulukkoa korjattu

Taulukon Yritykset toimialoittain 2007-2012 (TOL 2008) tietoja vuodelta 2012 on korjattu :
- yritystauluissa palkansaajia toimialan 60201 osalta ja liikevaihtoa toimialojen 26300 ja 60201 osalta
- toimipaikkatauluissa palkansaajia toimialojen 60100, 60201 ja 90010 osalta ja liikevaihtoa toimialojen 26300, 46901, 47420, 60100, 60201, 69201 osalta
- palkansaajien ylipeittoa korjattu

 18.2.2014 Kansainvälinen hintavertailu -tilaston taulukko päivitetty

Kansainvälinen hintavertailu -tilaston tietokantataulukko "Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso indeksilukuna, Suomi=100" on päivitetty joulukuun 2013 tiedoilla.
Taulukko: http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/hin/kvhv/kvhv_fi.asp

3.2.2014 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot -tilaston taulukot palautettu

Tilaston Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot StaFin taulukot on palautettu korjattuina palveluun. Taulukoissa oli uusien miesopiskelijoiden määrät yliopistokoulutuksen osalta väärin.

31.1.2014 Tilaston Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot taulukoissa virheitä

Tilaston Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot tietokantataulukoissa on havaittu virheitä. Virheitä sisältävät taulukot on poistettu palvelusta. Taulukot palautetaan palveluun mahdollisimman pian, heti kun ne on korjattu. Lisätietoja: Suvi Vainio, puh. 09 1734 2915.

31.1.2014 Yritysrekisterin vuositilaston taulukot korjattu

Korjatut Yritysrekisterin vuositilaston vuotta 2012 koskevat tietokantataulukot on korjattu.
Yritystaulukot: http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/yri/syr/010_yr_tol08/010_yr_tol08_fi.asp
Toimipaikkataulukot: http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/yri/syr/010_yr_tol08/010_yr_tol08_fi.asp

28.2.2014 Tilastokeskuksen tietokannoissa huoltokatko

Tilastokeskuksen tietokannat ovat huollon vuoksi poissa käytöstä 29.1 klo 16.00 ja 30.1.klo 9.00 välisenä aikana.

21.1.2014 Virheellisiä tietokantataulukoita poistettu

Yritysrekisterin vuositilaston 28.11.2013 julkistetuissa tietokantataulukoissa (yritystiedot ja toimipaikkatiedot) on havaittu virheitä ja taulukot on poistettu tietokannasta. Korjatut taulukot viedään tietokantaan mahdollisimman pian. Lisätietoja Tarja Jämsen, puh 09 1734 3344.

21.1.2014 Kansainvälinen hintavertailu -tilaston taulukko päivitetty

Kansainvälinen hintavertailu -tilaston tietokantataulukko "Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso indeksilukuna, Suomi=100" on päivitetty marraskuun 2013 tiedoilla.

8.1.2014 Vuoden 1885 väestötietoja korjattu

Väestötilaston taulukon Väestö iän (5-v.) ja sukupuolen mukaan koko maa 1865-2012 tietoja on korjattu vuodelle 1885. Korjaus koskee 5-9 -vuotiaiden naisten lukua +1000, jonka seurauksena naisten ja koko väestön määrä on korjattu vastaavasti vuodelle 1885. Lisäksi vuoden 1890 sukupuolet yhteensä pyöristettyjä lukuja on tarkennettu kaikissa ikäryhmissä.
Lisätietoja Erja Ahokas, puh 09 1734 2990.

Päivitetty 4.8.2017