Muutoksia tietokannassa

21.12.2017
Julkisyhteisöjen toimipaikkataulukoita (taulukot 9-11) on päivitetty StatFin -palveluun Alueellisen yritystoimintatilaston yhteyteen. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen yhteisötaulukoita (taulukot 9-10) on päivitetty StatFin -palveluun Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteyteen. Taulukot sisältävät tietoa yksiköiden lukumääristä ja henkilöstömääristä. Voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä taulukot sisältävät lisäksi tietoa palkoista.

28.9.2017

Väestörakenne tietokantatalukkoa 62. Taajamat väkiluvun ja väestöntiheyden mukaan 31.12.2016  korjattu.

10.3.2017

Liikenneviraston tietokantataulukoita on päivitetty

 Kanavaliikenne, Kotimaan vesiliikenne ja Ulkomaan meriliikenne -tilastojen yhteyteen.

25.1.2017

Julkisyhteisöjen toimipaikkataulukoita (taulukot 12-14) on päivitetty StatFin -palveluun Alueellisen yritystoimintatilaston yhteyteen. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen yhteisötaulukoita (taulukot 9-10) on päivitetty StatFin-palveluun Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteyteen. Taulukot sisältävät tietoa yksiköiden lukumääristä ja henkilöstömääristä. Voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä taulukot sisältävät lisäksi tietoa palkoista.

Päivitetty 21.12.2017