Ändringar i databasen

Produktionen av databastabeller i Statistikcentralens Statfin-databas ändras under år 2019 och samtidigt förnyas innehållet och strukturen i tabellerna. I fortsättningen bildas tabellerna efter tidsvariabel, dvs. uppgifterna på månads-, kvartals- och årsnivå finns i egna databastabeller. Förnyandet av strukturen möjliggör ännu bättre än tidigare maskinläsning av uppgifter och till exempel sparande av tabelluttag och figurer som uppdateras automatiskt samt uttag av nyckeltal.

Ändringen omfattar tabellerna i följande statistik:

22.10.2019 Arbetskraftsundersökningens databastabeller 11af (månad) och 11c8 (kvartal) – Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder – har kompletterats med åldersgruppen 20-69 år.

8.10.2019 Energiräkenskaper

8.10.2019 Luftutsläpp efter näringsgren

30.9.2019 Befolkningsprognos

27.9.2019 Yrkesutbildning

28.6.2019 Finansräkenskaper

28.6.2019 Offentliga sektorns finansräkenskaper

28.6.2019 Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

20.6.2019 Nationalräkenskaper, årsvis

18.6.2019 Gymnasieutbildning

18.6.2019 Ändringar i civilstånd

17.6.2019 Olycksfall i arbetet

14.6.2019 Konsumentprisindex

12.6.2019 Kultur

7.6.2019 Arbetskraftskostnadsindex

29.5.2019 Förtjänstnivåindex

29.5.2019 Nationalräkenskaper, kvartalsvis

28.5.2019 Nya och nedlagda företag

27.5.2019 Ko nsumenternas förtroende (konsumentbarometern)

24.5.2019 Statistik över levnadsförhållanden

21.5.2019 Buildings and free-time residences

17.5.2019 Industrins och handelns lagerstatistik

16.5.2019 Brott och tvångsmedel

9.5.2019 Universitetsutbildning

9.5.2019 Bostadshyror

24.4.2019  Arbetskraftsundersökning

 

8.2.2018

Tillfällig ändring av export av uttag ur StatFin till Excel.
Om man vill överföra ett uttag ur StatFin-databasen till Excel är överföringsformatet xml (Excel-arbetsbok (xml)) tills vidare. Ett fel i Excels egna överföringsformat xlsx upptäcktes. Felet gör att decimalerna för alla siffror inte syns rätt i Excel. Vi tar xlsx-formatet i bruk på nytt när det fungerar på rätt sätt.